Huminsavak a természetben

A humuszanyagok a Földi élet biológiai-kémiai-geológiai bomlástermékei. A Földön található szerves anyag (biomassza) legnagyobb részét a humuszanyagok képezik. A Földi élet egyik legjelentősebb sajátsága, hogy az élő anyag reprodukcióját döntően az élő anyag szilárd bomlástermékei teszik lehetővé. A humusz (talaj-tőzeg-szén) a szárazföldi élet legfontosabb szilárd bomlástermékei, így ez képezi a kontinentális biomassza sokszorosításának legfontosabb közegét.

A mezőgazdasági és gyógyászati gyakorlatban a humuszhordozóknak (tőzeg-leonardite) tulajdonított pozitív hatások hordozói a huminasavak, melyek a kémiai értelemben jól definiálható vegyületcsoportot képeznek, és a szerves anyag bomlásának közbenső termékei.

A földi biomassza bomlási folyamata két fázisra különíthető el, az un. humifikációra és szénképződésre. A humifikáció során képződnek az un. recens huminanyagok, míg a szénképződés során a fosszilis huminanyagok. A huminsavak képződésének kiindulási anyagai az elhalt fás növényi részek, melyek kémiai-biológiai oxidációs-redukciós folyamatok során keletkeznek.

huminfikacio hu

A huminsavak képződésének kiindulási anyagai az elhalt fás növényi részek, melyek kémiai-biológiai oxidációs-redukciós folyamatok során keletkeznek.

1. HUMIFIKÁCIÓ
2. SZÉNKÉPZŐDÉS
3. HUMINSAVAK ELŐFORDULÁSA
4. NEVEZÉKTAN

Videógaléria

További videók

Hol kapható?

Ezen kívül keresse a bioboltokban és a természetgyógyászoknál.