Minden, ami huminsav, fulvosav és himatomelánsav

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató


1. BEVEZETŐ

Adatkezelő: HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HYMATO PRODUCTS Kft.)

Székhely: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos u. 33.

Cégjegyzékszám: 19-09-510482

Adószám: 14362189-2-19

Telefon/Fax: +3688/782-701

Mobiltelefonszám: +3620/926-5998

Adatkezelőként magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ügyfeleink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Adatkezelésünk során az alábbi alapelveket követjük:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató elsődlegesen a www.hymato.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő megrendelések teljesítése, kellékszavatossági és egyéb panaszok kezelése, kapcsolattartás, esetleges jogvita esetére a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és az adatkezelőre kötelezettséget megállapító jogszabályi rendelkezések betartása érdekében történnek, így az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint az adatkezelő szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségein alapulnak.

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – elsődlegesen az érintett, illetve egyéb adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

 

3. EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. ADATKEZELÉS A HYMATO.HU WEBOLDALON

3.1.1. A WEBOLDAL MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A Weboldalra érkező Felhasználó azonosítására nem alkalmas, egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltett szerveren. Ilyen technikai jellegű adatok az Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetésének biztosítása, statisztikai elemzés készítése.

 

3.1.2. COOKIE KEZELÉS

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információcsomag, amely rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja, hogy a felhasználó élményt javítsák, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Mindemellett azonban a felhasználóknak lehetőségük van saját böngészőjükben a cookie-k letiltására.

Adatkezelés célja: a Weboldalon történő felhasználói élmény javítása, a Weboldal használatának egyszerűbbé tétele, a Weboldal hatékony működése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon személyek, akik a Weboldalon böngésznek

Kezelt adatok köre: a lenti táblázatban foglalt „Cookie által kezelt adatok” oszlopban

Adatkezelés időtartama: legfeljebb a lenti táblázatban foglalt „Adatkezelés időtartama” oszlopban szereplő határidőkig, de amennyiben az érintett a hozzájárulását ezt megelőzően visszavonja azáltal, hogy az adott cookie működését leállítja, úgy az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.
 

Cookie neve

Cookie azonosítója és típusa

Cookie szolgáltató

Cookie által kezelt adatok

Cookie célja

Adatkezelés időtartama

Google

1P_JAR

Google

Ez a cookie gyűjti a Weboldal statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

Anonim statisztika

1 hónap

Google

ANID

Google

A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie, amelyet a böngésző a doubleclick.net oldalon tárol.

Hirdetési cookie

7 hónap

Google

APISID

Google

Google plus like-olás és megosztással kapcsolatos cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

Anonim statisztika

2 év

Google

CONSENT

Google

Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

Anonim statisztika

határozatlan idő

Google

DSID

Google

Ez a cookie arra szolgál, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett Google fiókjába.

Hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása, konverziós események mérése.

 

Google Analytics

DV

Google

Ezeket a cookie-kat a Google Maps alkalmazza és használja.

Használatot elősegítő cookie.

7 perc

Google

HSID

Google

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek két a cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

Biztonsági cookie, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérletek megakadályozására szolgál.

2 év

Doubleclick

IDE

Doubleclick

A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie, amelyet a böngésző a doubleclick.net oldalon tárol.

Hirdetési cookie

18 hónap

Google

NID

Google

Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

Anonim statisztika

6 hónap

Hymato

PHPSESSID

Hymato

Véletlenszerű szöveges azonosító a munkamenethez. Ez a fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa Önt és emlékezzen Önre, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik.

Azonosítást elősegítő cookie.

csak a weboldalon történő böngészési idő alatt

Google

SAPISID

Google

Google pluszolás és megosztás lehetősége, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

Anonim statisztika

2 év

Google

SEARCH_SAMESITE

Google

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek két a cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is.

Anonim statisztika

6 hónap

Google

SID

Google

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek két a cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is.

Anonim statisztika

2 év

Google

SIDCC

Google

Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

Biztonsági cookie

3 hónap

Google

SSID

Google

Google térkép adatok mentésére szolgál, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

Anonim statisztika

2 év

Google Analytics

_ga

Google

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv

Anonim statisztika

2 év

Google Analytics

_gid

Google

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv

Anonim statisztika

1 nap

 

3.1.3. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A Weboldalra látogatóknak lehetősége van regisztrálni, amelynek során azonban nem kötelező, hogy a természetes személy felhasználónévként a saját nevét adja meg. A regisztrációt követően lehetőség nyílik a Megrendelőnek adatai elmentésére, amely a Weboldalon keresztül történő rendelés megkönnyítésére szolgál, hiszen az előre elmentett szállítási és számlázási adatok megadása nem lesz szükséges minden egyes vásárlás során. A Weboldalon keresztül történő vásárlásnak azonban nem feltétele a Weboldalon történő regisztráció, ez kizárólag a Megrendelők kényelmét szolgáló funkció.

Adatkezelés célja: a Megrendelő által több rendelés leadásának megkönnyítésére szolgál, mert a szállítási név, cím, számlázási adatok elmenthetők

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon személyek, akik a Weboldalon regisztrálnak

Kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám]), továbbá a számlázási adatok, amennyiben azok a szállítási adatoktól eltérők (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám])

Adatkezelés időtartama: a regisztráció időpontjától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, a felhasználói fiók törléséig

 

3.1.4. MEGRENDELÉSEK A WEBOLDALON KERESZTÜL

A Weboldalon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a megrendelés során a Megrendelő köteles megadni azon (személyes) adatait, amelyek az Adatkezelő szerződéses és/vagy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Adatkezelési tevékenységünk elsődlegesen az Adatkezelő és az érintett között létrejövő szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történik.

Adatkezelés célja: a Megrendelő megrendelésének, és az annak folytán létrejött szerződésnek a teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés érdekében

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont], valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik termék vásárlása iránti megrendelést rögzítenek a Weboldalon

Kezelt adatok köre: szállítási adatok (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám]), továbbá a számlázási adatok, amennyiben azok a szállítási adatoktól eltérők (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám]), kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: a megrendelés rögzítésének időpontjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően)

 

3.1.4.1. MEGRENDELŐ SZÁMLÁZÁSI ADATAI

A HYMATO PRODUCTS Kft. termékének megrendelése során, amennyiben a számlázási adatok nem egyeznek meg a Megrendelő adataival, és a számlázási adatok között személyes adat is feltüntetésre kerül, úgy az Adatkezelés a „Számlázási cím” személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelés célja: a Megrendelő megrendelésének, és az annak folytán létrejött szerződésnek megfelelő számviteli elszámolása, számviteli kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: a Megrendelők által megadott „Számlázási cím” szerinti személyek, amennyiben nem azonosak a Megrendelő személyével és megadott adataik személyes adatnak minősülnek.

Kezelt adatok köre: számlázási név és címadatok (irányítószám, település, közterület neve, házszám), adószám.

Adatkezelés ideje: a megrendelés rögzítésének időpontjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően).

 

3.1.4.2. ADATKEZELÉS ESETI BANKI UTALÁS ESETÉN

A Megrendelő számára nyitva áll a lehetőség, hogy a megrendelt termék árát a szállítási költséggel együtt a HYMATO PRODUCTS Kft. bankszámlájára történő eseti utalással fizesse meg. Ebben az esetben a Megrendelő megrendelését visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlaszámra, meghatározott közleménnyel történik a banki utalás teljesítése.

Adatkezelés célja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont], valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: azon Megrendelők, akik a megrendelt termék(ek) árát és/vagy azok szállítási költségét eseti banki átutalás útján fizetik meg az Adatkezelőnek

Kezelt adatok köre: terhelt bankszámla tulajdonosának neve, terhelt bankszámla száma, a terhelt bankszámlát vezető számlavezető bank megnevezése, valamint a közleményben esetlegesen szereplő, érintett által megadott személyes adat(ok).

Adatkezelés ideje: az érintett által banki átutalás útján megfizetett összeg banki jóváírásának napjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően).

 

3.2. ADATKEZELÉS KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Amennyiben valamely Megrendelő vagy Felhasználó (a Weboldal látogatója) közvetlenül az Adatkezelőtől információt, tájékoztatást kér, illetve panaszt kíván bejelenteni, és ennek érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményez az Adatkezelőnek a Weboldalon keresztül küldött üzenettel, vagy egyéb módon (telefonos vagy postai úton), a HYMATO PRODUCTS Kft. az érintett érdeklődésével, tájékoztatáskérésével, panaszával kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli személyes adatait.

Adatkezelés célja: a Megrendelők illetve Felhasználók pontos tájékoztatása, naprakész információkkal történő ellátása, a Megrendelő esetleges panaszának megfelelő kivizsgálása és az annak eredményéről történő értesítése.

Adatkezelés jogalapja: panasznak nem minősülő tájékoztatáskérés esetén: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; megrendelői panasz esetén:  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont]

Érintettek köre: az érdeklődő, tájékoztatást kérő természetes személy, illetve a panasszal élő természetes személy Megrendelő

Kezelt adatok köre: teljes név, továbbá a megkeresés módjától és a rendelkezésre bocsátott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám, levelezési cím

Adatkezelés ideje: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig.

 

3.3. ADATKEZELÉS KÖZÖSSÉGI OLDALON TÖRTÉNŐ KEDVELÉS, VALAMINT NYEREMÉNYJÁTÉK ESETÉN

A HYMATO PRODUCTS Kft., mint Adatkezelő a https://www.facebook.com/hymato/ URL alatt közösségi oldalt üzemeltet. A közösségi oldal kedvelőinek profilnevét és profilképét az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben Adatkezelő a közösségi oldalán az oldal kedvelői körében nyereményjátékot szervez, úgy köteles az adott nyereményjátékot szabályozó Játékszabályzatot és Adatvédelmi Szabályzatot a közösségi oldal felületén közzétenni. Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokban a részvétel önkéntes, és a részvevők személyes adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik.

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő az általa létrehozott és üzemeltetett Facebook közösségi oldal által, felhasználókkal való kapcsolattartás; nyereményjáték esetén a Játék lebonyolítása, a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

 

A kezelt személyes adatok köre: az Adatkezelő közösségi oldalát kedvelő természetes személy Facebook profilneve és profilképe; nyereményjáték esetén a Játékos neve és Facebook profilképe

 

Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldal kedvelésétől annak visszavonásáig, az érintetti hozzájárulás visszavonásáig; nyereményjáték esetén: a nyereményjáték lezárultát követő 91. napon Adatkezelő törli a nyereményjáték lebonyolítására szolgáló Facebook bejegyzéseket, illetve ha a játék lezárultát megelőzően kerül sor az érintetti hozzájárulás visszavonására, az érintetti hozzájárulás visszavonásának pillanatáig.

 

Adatfeldolgozók:

Facebook Ireland Ltd. (székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)
nyereményjáték esetén az előző ponton túli adatkezelő a Be Social Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) – Sorsolás, http://facebooknyertes.com

4. ADATFELDOLGOZÓK

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

4.1. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

E-mail: support@versanus.eu

Telefonszám: +361/430-1168

4.2. MEGRENDELÉSEK KÉZBESÍTÉSE

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

4.3. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Amennyiben a terméket utánvéttel történő fizetési módot választva rendeli meg, úgy a bankkártyás fizetés a termék kiszállításakor történik, amely tartalmazza a termék árát, továbbá az utánvételi díj összegét. Ezesetben logisztikai partnerünk, a MPL, Magyar Posta Zrt. által biztosított terminál használatával, a csomag átvételekor történik az ellenérték megfizetése. Az adatfeldolgozó személye ezesetben megegyezik a kézbesítőével, amelynek adatai a 4.2. pontban kerültek feltüntetésre.

4.4. KÖNYVELÉS

Tributo Kft. 

Székhely: 9400 Sopron Terv utca 2.

E-mail: tributo@t-online.hu

4.5. NYEREMÉNYJÁTÉKON BELÜLI SORSOLÁS - FACEBOOKNYERTES.COM

Be Social Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.

Online elérhetőség: socialwinner.besocial.hu

Telefonszám: 06/70-411-2343

4.6. KÖZÖSSÉGI OLDAL

Facebook Ireland Ltd.

Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Online panasz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte

- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 25 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos u. 33.

Telefon/Fax: +3688/782-701

Mobiltelefonszám: +3620/926-5998

Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2020 07 hónap 01 napján lép hatályba.